Frozen Arrow Frozen Arrow

ลูกธนูน้ำแข็ง มีโอกาสทำให้เป้าหมายถูก Froze
ประเภท: Arrow    พลังโจมตี: 1
น้ำหนัก: 0.3      Property: Water