Cursed Arrow Cursed Arrow

ลูกธนูต้องสาปที่มีโอกาสทำให้เป้าหมายโดน Curse
ประเภท: Arrow    พลังโจมตี: 1
น้ำหนัก: 0.3      Property: Neutral