Heavenly Maiden Robe [1] Heavenly Maiden Robe [1]

ผ้าคลุมใส่ที่มีลายอันสวยงามที่ถูกใช้โดยเหล่าหญิงสาวเมื่อพวกเธอออกไปต่อสู้
ประเภท: Garment    พลังป้องกัน: 18
น้ำหนัก: 50
Lv ที่ต้องการ: 80
อาชีพที่ใช้ได้: ทุกอาชีพยกเว้น Novice Class


Dropped by

High Priest Margaretha (MVP)
High Wizard Kathryne (MVP)
Gloom Under Night
Great Demon Baphomet

MVP rewarded by

White Lady